Naturvårdsverket vill uppmana alla att planera in mer grön infrastruktur i samband med ny bebyggelse. Men vad är egentligen grön infrastruktur och hur ska man jobba med det? Vi gjorde två filmer för att förklara. En för allmänheten och en mer avancerad för de som arbetar med de regionala handlingsplanerna.

Illustratör: Kjell Ström

Granath