Bamboo Bike Project är ett välgörenhetsprojekt som arbetar med att skaffa cyklar till Afrikas landsbygd. Idag är cyklarna dyra och importeras från Asien istället för att skapa arbetstillfällen i länder som Kenya och Ghana. Trots att projektet är behjärtansvärt så har det varit svårt att engagera människor till att donera pengar.

Under mina efteforskningar upptäckte jag att väldigt få afrikaner deltar i cykeltävlingar som Tour de France, något jag fann underligt då de är utmärkta löpare och atleter i övrigt. Kunde det bero på bristen på cyklar? Genom ett fiktivt projekt som talar till de amerikanska cyklisternas sportmannasinne vädrar vi dessa frågor. Med en annonskampanj skapar vi intresse och på bamboobikeproject.org kan man sedan följa Kwame’s resa till Tour de France. Genom en smartphone applikation kan man även registrera sina egna cykelturer och jämföra sina turer med Kwame’s.

Koncept: Elly Jonason, Copywriter: Elly Jonason, Art Director: Cecilia Lindehoff