The Copybook är en reklambok som innehåller tips och referenser från några av världens bästa copywriters. Inför bokens nyutgivning 2011 utmanade D&AD reklamstudenter att marknadsföra boken.

Efter många reklamlektioner där mest fokus låg på designen och väldigt lite på orden, så insåg jag att text mer och mer sållas bort till förmån för slagkraftiga bilder. Mitt mål med annonsen var därför att påpeka finessen med bra text och copywriterns viktiga roll i reklamen.

Academy of Art University