Briefen för Future Lions 2011 var att marknadsföra ett internationellt varumärke på ett sätt som inte hade kunnat göras för fem år sedan. Briefen har sett likadan ut i många år nu, men vi ville utmana juryns begränsning, för i dagens digitala värld, vad är inte ett internationellt varumärke?

Problemet för varumärket Elly Jonason var att som nyexaminerad copywriter nå ut på en redan mättad arbetsmarknad. Genom att skapa en geo-lokaliserings-applikation så gjorde vi mig mer tillgänglig och sökandet mer aktivt.

Genom applikationen TryMe skulle man plötsligt kunna få möjligheten att bevisa sina kunskaper genom att ta sig an enklare jobb utan att få betalt i pengar. Istället skulle betalningen vara en rekommendation i TryMe med spridning via digitala kanaler som Facebook och Twitter.

Detta skulle ge alla arbetssökande, en ärligare chans att visa vad de går för samtidigt som det skulle ge arbetsgivare ett instrument att snabbare finna rätt person i en rekrytering.

Copywriter: Elly Jonason, Account Planner: Fabiola Einhorn, Grafisk Design och Animation: David Hultin

Future Lions 2011

TryMe from Fabiola Einhorn on Vimeo.