Varje år dör personer i fallolyckor på grund av bristande skyddsutrustning. För att få chefer inom byggsektorn att inse allvaret med att följa reglerna införde Arbetsmiljöverket sanktionsavgifter på de mest avgörande överträdelserna. Vi fick i uppgift att informera om de nya avgifterna till byggbranschen. Eftersom förändringen i sig faktiskt är positiv för de anställdas säkerhet valde vi att kommunicera avgiften som om den vore en efterlängtad nyhet.

Art Director: Helena Thorsell

Granath

antligen

avgiftsundvikaren

Radio:

KampInfoAMV_Sida_1

KampInfoAMV_Sida_2

När det blev dags för sanktionsavgifter även för arbete med berg och sten så fortsatte vi att kommunicera i samma stil.