Rosazol är ett läkemedel för behandling av hudsjukdomen Rosacea. Rosacea kan ge röda knottror och utslag i ansiktet och även om sjukdomen i sig inte är särskilt farlig så känner sig de drabbade mer sjuka eftersom den är så synlig. I den första kampanjen för läkemedlet valde man att uppmärksamma symtomen för sjukdomen genom att med ord skriva ut hur rosacea känns och upplevs för att locka de som inte ännu diagnostiserats till att söka hjälp. I den här fortsatta kampanjen ville vi istället tilltala de som redan visste sig ha sjukdomen och påminna dem om att det finns ett företag som förstår och ett läkemedel som hjälper.

Art Director: Helena Thorsell

Granath

Rosazol_annons_Sida_1

Rosazol_annons_Sida_2

Rosazol_annons_Sida_3