Vi fick i uppgift att marknadsföra Durex, ett globalt kondommärke.

Jag tänkte på alla situationer som skulle kunnat leda till sex men ändå inte gjorde det p.g.a att ingen av parterna hade skydd och skapade kampanjen till minne av dessa.

Koncept, Copy och Art Direction: Elly Jonason
Academy of Art University, 2011