CSL Behring är ett forskande läkemedelsföretag som arbetar med produkter inom blödarsjuka (hemofili). Men trots att de är viktiga aktörer på marknaden var de inte lika synliga som sina konkurrenter. Inför flera viktiga lanseringar inom området ville de därför få hjälp att bli mer relevanta för både sjukvårdspersonal och patienter.

Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom som förändrar livet för både patient och anhöriga, och frågorna är många. I och med att ämnet är privat och kan vara svårt att prata så ville vi skapa en sfär där alla frågor kunde få plats att uttömmas totalt. En efter en.

Så vi skapade podcasten “Blödigt värre”. I varje avsnitt behandlas olika frågeställningar kring hur det är att leva med och omkring blödarsjuka. På det sättet kan man själv välja att lyssna på just det ämne som som berör, utan att någon läser över axeln. När och där man vill.

Granath

blödigtvärre.se