Olaglig terrängkörning är ett stort problem i vissa delar av landet och den vårdslösa körningen förstör för både växter och djur. Utan särskilt tillstånd så är terrängkörning förbjuden, men det är det inte alla som känner till. Med filmer i sociala medier ville vi främst uppmärksamma de yngre förarna om hur deras och andras körande påverkar naturen.

Art Director: Maria Lamke

Granath