Att anlita utländsk arbetskraft blir allt vanligare, särskilt inom gröna näringar som skogs- och lantbruk. Men då de nya arbetstagarna inte alltid känner till, eller bryr sig om, sin rätt till en god arbetsmiljö så ökar risken för skador. Eftersom det är arbetsgivarens ansvar att informera och se till att arbetsmiljöreglerna följs ville Arbetsmiljöverket påminna om reglerna och erbjuda nya verktyg att lyckas.

Art Director: Julia Grafström

Granath